هنر معرق سنگ
باوجود 2 هزار و 500 معدن سنگ فعال در استان اصفهان ، فقط دو کارگاه معرق سنگ دراین استان فعالیت دارند.

رضا شفیعی یکی از دوهنرمند معرق کار سنگ دراستان اصفهان بابیان اینکه مواد اولیه هنر معرق سنگ از ضایعات سنگهای مختلف به دست می آید گفت: درکارگاه های معرق سنگ این استان ، 10 نفر فعالیت دارند که باتوجه به توانمندیها وپتانسیل های استان اصفهان ،این هنر صنعت می تواند گسترش یابد.

وی که برای نخستین باردرکشور،شیوه معرق سنگ یک میلیمتری را نیز ابداع کرده است افزود پیش از این در تهران و اصفهان برای معرق سنگ ازشیوه هفت میلیمتری استفاده می شدکه باتوجه به وزن هنرصنعت تولید شده ،حمل ونقل وخرید آن مقرون به صرفه نبود.

شفیعی کاهش 9 دهمی وزن وحجم،حمل ونقل آسان وانعطاف پذیری بیشتر سنگ را ازمزایای شیوه یک میلیمتری معرق سنگ در مقایسه با هفت میلیمتری بیان کرد.

معاون صنایع دستی سازمان میراث فرهنگی،صنایع دستی وگردشگری استان اصفهان هم با اشاره به برنامه های این سازمان برای گسترش این هنروافزایش صادرات گفت: راه اندازی کلاسهای معرق سنگ و دراولویت قرار دادن هنرمندان معرق سنگ برای گرفتن تسهیلات بانکی ازجمله این برنامه هاست.

احمد ادیب افزودهم اکنون به میزان بسیارکمی ازمصنوعات معرق سنگ به کشورهای هلند وحوزه خلیج فارس صادر می شود.

وی اظهار امیدواری کرد باتبلیغ بیشتر،بازاریابی مناسب وشرکت هنرمندان درنمایشگاه های داخلی وخارجی ،صادرات معرق سنگ رونق یابد.

هنر معرق سنگ در کشور 40 سال قدمت دارد وهم اکنون هنرمندان این هنر صنعت در استانهای اصفهان و تهران به خلق این آثار می پردازند.