تبلیغات
mehr54.b36@gmail.com صنایع دستی ایران تنظیم کننده مرتضی اسکندرنژاد - پانویس مکتب نقاشی قاجار
 1. حاج سید جوادی، سید محسن
 2. پاکباز۱۳۸۵، ص۱۵۰
 3. پاکباز۱۳۸۵، ص۱۵۰
 4. اتینگهاوزن۱۳۷۹، ص ۳۴۲
 5. جلالی جعفری ۱۳۸۲، ص۴۳
 6. جلالی جعفری ۱۳۸۲، ص ۴۴
 7. جلالی جعفری۱۳۸۲، ص۴۵
 8. پاکباز۱۳۸۵، ص۱۵۱
 9. مسکوب، شاهرخ
 10. مسکوب، شاهرخ
 11. حاج سیدجوادی، سید محسن
 12. پوپ، آرتور. ص۱۴۹
 13. گودرزی، مرتضی. ص ۸۲
 14. پاکباز، رویین. دایرة المعارف هنر. ص۱۵۸
 15. میربها، ابوالفضل. ص۳۲.
 16. آغداشلو، آیدین. ص۷۸ـ ۷۹.
 17. پوپ، آرتور. ص۱۴۹
 18. شاردن. ص۲۸۹
 19. رابینسون۱۳۸۶، ص۱۰۱
 20. رابینسون۱۳۸۶، ص ۱۰۲
 21. پاکباز، رویین. ص۷۹
 22. اتینگهاوزن۱۳۷۹، ص ۳۵۸و۳۵۷
 23. پاکباز، رویین. ص۷۹
 24. تاجبخش، احمد. ص۴۱
 25. پاکباز۱۳۸۵، ص۱۵۰-۱۵۱
 26. آژند۱۳۸۶، ص۷۵
 27. تاجبخش، احمد. ص ۱۴۲
 28. حاج‌سیدجوادی، سیدمحسن
 29. پاکباز۱۳۸۵، ص ۱۵۰
 30. آژند۱۳۸۶، ص۷۵
 31. پاکباز۱۳۸۵، ص ۱۵۳
 32. آژند۱۳۸۶، ص۷۶
 33. حاج‌سیدجوادی، سیدمحسن
 34. حاج‌سیدجوادی، سیدمحسن
 35. حاج‌سیدجوادی، سیدمحسن
 36. گودرزی، مرتضی. ص۶۳.
 37. حاج‌سیدجوادی، سیدمحسن
 38. ذکاء۱۳۴۲، ص۵۹-۶۰
 39. حاج‌سیدجوادی، سیدمحسن
 40. پاکباز۱۳۸۵، ص ۱۵۸-۱۵۹
 41. آژند۱۳۸۶، ص۷۹
 42. حاج‌سیدجوادی، سیدمحسن
 43. میربها، ابوالفضل ص ۳۲
 44. پاکباز، رویین. ص ۱۳۵
 45. حاج‌سیدجوادی، سیدمحسن
 46. گودرزی. ص ۸۲
 47. حاج‌سیدجوادی، سیدمحسن
 48. حاج‌سیدجوادی، سیدمحسن
 49. شباهنگ، داراب. ص۱۳-۴۲
 50. مسکوب، شاهرخ

منابع [ویرایش]

 • جلالی جعفری، بهنام. نقاشی قاجاریه(نقد زیبایی شناسی)، تهران: کاوش قلم، چاپ اول ۱۳۸۲ش
 • پاکباز، رویین. نقاشی ایران (از دیرباز تا امروز). چاپ پنجم. تهران: انتشارات زرین و سیمین. ۱۳۸۵ ش.
 • پاکباز، رویین. دایرة المعارف هنر. تهران: فرهنگ معاصر، ۱۳۷۸ش
 • آژند، یعقوب. نقاشان دورهٔ قاجار. گلستان هنر، پاییز۱۳۸۶. شمارهٔ ۳(شمارهٔ پیاپی۹)
 • ذکاء، یحیی.«محمودخان ملک الشعرا». در:هنرو مردم، ش ۵و۴، ۱۳۴۲ش
 • رابینسون، بی. نقاشی لاکی در عهد قاجار. ترجمهٔ اردشیراشراقی گلستان هنر،۱۳۸۶ ش، شماره ۳ (شمارهٔ پیاپی۹)
 • اتینگهاوزن، ریچارد و دیگران. اوج‌های درخشان هنر ایران، ترجمهٔ هرمز عبداللهی و رویین پاکباز، تهران: انتشارات آگاه. ۱۳۷۹ش
 • شباهنگ، داراب؛ یادنامه کمال‌الملک، تهران: بی‌نا، ۱۳۶۴ش
 • شاهرخ مسکوب. درباره هنر نقاشی قاجار. بنیاد مطالعات ایران.
 • میربها، ابوالفضل. شرح حال استاد بهزاد، تهران: اداره کل نگارش و فرهنگ و هنر، ۱۳۵۰ش
 • گودرزی، مرتضی. تاریخ نقاشی ایران. تهران: سمت، ۱۳۸۴ش
 • تاجبخش، احمد. فرهنگ و هنر دوره قاجار. شیراز: نویدشیراز، ۱۳۸۰ ش
 • پوپ، آرتور. سیر و صور نقاشی ایران. ترجمه یعقوب آژند. تهران: هرمی، ۱۳۷۷ش
 • آغداشلو، آیدین. ازخوشی‌ها وحسرت‌ها، تهران: بی‌نا، ۱۳۷۱ش
 • سید محسن حاج سید جوادی (در تاریخ ۱۳۸۸/۱۰/۲). هنرهای دوره قاجاریه. سایت پژوهش هنر، نماد و اسطوره شناسی.


تاریخ : سه شنبه 1 شهریور 1390 | 08:50 ق.ظ | نویسنده : مرتضی اسکندرنژاد | نظرات

 • جستوجوی فایل
 • قالب میهن بلاگ
 • ضایعات