تبلیغات
mehr54.b36@gmail.com صنایع دستی ایران تنظیم کننده مرتضی اسکندرنژاد - پیکر تراشی روی سنگ

                                        شاهکار پیکر تراشی ایران باستان


غار شاپور

در انتهای تنگ چوگان در سینه کوه و در ارتفاع حدود 800 متری از سطح زمین غار بزرگی وجود دارد که قطر دهانه آن حدود 30 متر بوده و به واسطه قرار گرفتن مجسمه شاپور بر دهانه آن به غار شاپور معروف شده است. 

غار شاهپور ، غار شاپور ، مجسمه شاهپور ، مجسمه شاپور ذوالاکتاف

پرفسور "گیرشمن" باستان شناس شهیر فرانسوی احتمال می دهد آرامگاه شاپور در این غار باشد، مجسمه شاپور بر دهانه این غار، شاهکار پیکر تراشی ایران باستان است که بعد از حدود 1700  سال هنوز با وجود وارد شدن آسیبهای جدی به آن، باقی مانده است، این مجسمه تنها مجسمه سنگی بازمانده از دوران باستان است که حدود شش متر ارتفاع و بالغ بر 30 تن وزن دارد.

سنگ حجاری شده این مجسمه از سقف غار تا کف آن ادامه داشته و هنرمندان عصر ساسانی با تلاش و کوشش بسیار موفق به آفرینش این اثر هنری گردیده اند،این مجسمه، شاپور را به صورت ایستاده نشان می‌دهد.

پرونده:Taq-e Bostan - equestrian statue.jpg

نمونه ی دیگر از آثار نقش برجسته می توان یه حجاری شکار گراز خسرو دوم در طاق بستان اشاره کرد. که با دقت بی مانندی حتی کوچک ترین چیزها را نیز به ما می نمایاند.

"تصویر تاجگذاری اردشیر دوم که فر ایزدی را از نماد اهوره مزدا دریافت می کند و در پشت سر آن ها الهه ی میترا (مهر) که شاخه ی برسم در دست دارد، ایستاده است."

 

پرونده:Relief of Shapur I capturing Valerian.jpg

 

تصویر تسلیم شدن والریان امپراطور روم که از حجاری بی مانند آن چنان برداشت می شود که گویی دویده و در حالی که قبای شاهی او در هوا برافراشته است بر جلوی شاپور به زانو درآمده است.

پیکره‌ی داریوش شاه

تاج گذاری اردشیر دوم

سنگ نگاره ای وجود دارد كه صحنه تاج ستانی اردشیر دوم (383 – 379 م) نهمین شاه ساسانی را نشان می دهد. در این صحنه، شاه ساسانی به حالت ایستاده با صورتی سه ربعی و بدنی تمام رخ در مركز صحنه نقش شده كه دست چپ را بر روی قبضه شمشیر گذاشته و با دست راست حلقه روبان داری را از اهورا مزدا می گیرد.

نگاره شاهپور دوم و سوم  

در این صحنه هر دو شخصیت به حالت ایستاده با صورتی نیم رخ و بدنی تمام رخ نقش شده اند. هر دو،‌ دست راست را بر قبضه شمشیر و دست چپ را بر قسمت فوقانی غلاف قرار داده اند.

در صحنه تاج ستانی، پادشاه ساسانی با صورتی سه ربعی و بدنی تمام رخ بر روی سكویی ایستاده است. دست چپ را بر روی قبضه شمشیر گذاشته و دست راست را به طرف پیر خردمند دراز كرده است.
سنگ نگاره دوره قاجار

در بخش فوقانی دیوار سمت چپ ایوان بزرگ، سنگ نگاره ای از دوره قاجاریه همراه با كتیبه ای به خط نستعلیق حجاری شده است.
تاریخ : یکشنبه 20 فروردین 1391 | 12:18 ب.ظ | نویسنده : مرتضی اسکندرنژاد | نظرات

  • جستوجوی فایل
  • قالب میهن بلاگ
  • ضایعات