تبلیغات
mehr54.b36@gmail.com صنایع دستی ایران تنظیم کننده مرتضی اسکندرنژاد - کمانچه
کمانچه
کمانچه

کمانچه جزء سازهای زهی آرشه ایی است که تقریبا در بیشتر مناطق ایران یافت می شود.
قسمتهای اصلی کمانچه عبارتند از:
۱. کاسه (از چوبهای گردو،توت ، افرا و ...)
۲. دسته (ازچوب گردو)
۳. گوشی ها (چوب گردو)
۴. گریپ (رز وود)
۵. خرک (چوب کبود)
۶. پوست (در سایز سوپرانو،پوست بره تودلی و در سایزهای آلتو، باس، کنترباس از پوست بز).

کمانچه های تولیدی از نظر سایز:
۱. نرمال ( ۴/۴)
۲. آلتو
۳. باس
۴. کنترباس
نقشه ی زیر بانضمام جدول می تواند مقایسه ای از اندازه های این چهار سایز را نشان دهد.

 

اندازه ها به میلیمتر است

 

ABC

D

کمانچه سوپراتو
340
3038120
کمانچه آلتو
360
33.543140
کمانچه (باس)
6703563

200

کمانچه (کنترباس)102042084240

موارد سفارشی
۱. مهر کاری
مهر کاری در کمانچه در قسمت ترکهای کاسه و در قسمتهایی از دسته انجام می شود.


۲. فرم دسته
در این حالت فرم دسته به دو صورت:
الف: گرد (بالای دسته ضخیم تر از پایین دسته)
ب: به شکل گریپ ویولن (اندازه بالای دسته نازکتر از پایین دسته)
تولید می شود.

۳. نوع سر پنجه

۱. با گوشی های چوبی
۲. با گوشی های پیچی : در این حالت در سر پنجه کوکهای پیچی تعبیه شده و در نتیجه در این کمانچه ها نیازی به تاندور نمی باشد و گوشی ها همزمان کار تاندور را نیز انجام می دهد، ضمنا در سایزهای باس و کنترباس تماما از این سیستم گوشی استفاده می گردد.

۴. جنس کاسه
جنس کاسه رامی توان از چوبهایی مانند گردو و توت ساخت.


متعلقات
۱. یکعدد جعبHard Case

http://www.mbw.irتاریخ : پنجشنبه 25 مهر 1392 | 10:14 ق.ظ | نویسنده : مرتضی اسکندرنژاد | نظرات

  • جستوجوی فایل
  • قالب میهن بلاگ
  • ضایعات